Privacy reglement

Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor registratie in OnVoice en zullen niet aan derden worden verstrekt voor welke doeleinden dan ook. OnVoice zal met alle ter beschikbare gestelde informatie discreet omgaan en enkel gebruiken om in het afgeschermde domein per gebruiker beschikbaar te stellen aan deze gebruiker. Geheimhouding, gedisciplineerd en discreet omgaan met gegevens vinden wij van essentieel belang. Dit is de basis voor een samenwerking tussen u en OnVoice voor nu en later nog eens!

Aanvullend gaan wij er vanuit dat u kennis heeft genomen van de gebruikers/algemene voorwaarden en dat deze en overige aanvullende informatie u een duidelijk en volledig beeld heeft verstrekt betreffende de dienstverlening van OnVoice. Wij zullen u via onze dienstverlening informeren betreffende aanpassingen en wijzigen. Zo gaan wij er eveneens vanuit dat u ons zult contacten indien er vragen zijn of anderzijds onduidelijkheden spelen die u graag beantwoord wilt zien.

Veiligheid is onze grootste prioriteit

Voorop gesteld doen we er binnen OnVoice alles aan om de gegevens veilig te bewaren en te benaderen voor enkel de gemachtigde gebruiker. Data is onleesbaar voor onbevoegden en via een vierpuntscontrole onbereikbaar voor diegene die niet bevoegd zijn en ondanks dat het een strafbaar feit is toch inbreuk wensen te plegen op andermans eigendommen (gegevens). OnVoice zal dan ook intensief bezig zijn om haar dienstverlening veilig te houden en te optimaliseren aan nieuwe of nog betere beveiligingsmogelijkheden. Hiervoor beschikken wij over onze ‘wizzykid’ afdeling die niets anders doen dan bezig zijn om OnVoice veilig te houden.

Maar desondanks een opmerking waar wij, hoe graag we ook zouden willen, weinig aan kunnen doen. Het is eigenlijk net als thuis wanneer we onze voordeur open laten staan en daarom we kunnen het niet vaak genoeg zeggen bewaar je inloggegevens en wachtwoord goed en zorg erzelf voor dat deze niet in het bezit komen van onbevoegden. Ben je het kwijt neem dan direct contact met ons op zodat wij de voordeur van nieuwe sloten kunnen voorzien. Want internet is niet onveiliger dan wat we gewend zijn in ons dagelijks gebruik (b.v.: het parkeren en afsluiten van je auto, beveiligen van je eigen huis etc.) maar we willen je wel vragen er verstandig en aandachtig mee om te gaan dan zorgen wij voor een veilig- en technisch beheer van OnVoice.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht waarmee deze website tot stand is gekomen, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, door ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien of aangevuld. Om die reden kan OnVoice geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.

OnVoice streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. OnVoice sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Vervolgens geldt voor de software die op de website beschikbaar wordt gesteld dat deze auteursrechtelijk is beschermd door OnVoice. De gebruiker heeft daarom slechts het persoonlijke en non-exclusive recht op enkel het gebruik van deze aangeboden software en diensten.

Alle informatie op deze website, de OnVoice Wijzer, OnVoice administratie software en overige OnVoice gerelateerde producten vallen onder het auteursrecht van OnVoice. Copyright © 2018 OnVoice. Alle rechten voorbehouden.